Chân vịt - trục tàu thủy
Đăng ngày 14-01-2012 Lúc 10:08'- 5228 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc
Gia công, chế tạo mới, sửa chữa các loại chân vịt tàu thủy, thuyền, phà lớn nhỏ với các chất liệu: Đồng, sắt, I-nox, nhôm, gang
3 cánh hoặc 4 cánh, lớn nhỏ các loại
Đường kính sải cánh từ 500 - 1600
Nắn chỉnh hình chân vịt tàu thủy lớn nhỏ, thuyền sông hoặc tàu biển..
Giúp tiết kiệm nhiên liệu, máy êm, lướt, khỏe
Chân vịt inox:
Chân vịt Inox
Chân vịt đồng

Chân vịt, cánh quạt tàu thủy, thuyền, bằng đồng, 4 cánh, 3 cánh
Chân vịt sắt
Chân vịt Sắt: