Máy trộn bê tông cưỡng bức, tự hành (450L - 500L , nửa 1/2 bao, 1 bao)
Đăng ngày 08-02-2012 Lúc 07:05'- 5131 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc
Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức, tự hành, buồng trộn (bom) nằm
BUỒNG TRỘN: 450L - 500L - 1000L, nửa 1/2 bao, 1 bao
Trọng lượng: 500 - 600kg
Kích Thước:
Cho năng suất và hiệu quả cao. Thích hợp để đổ bê tông móng, mái các công trình xây dựng lớn nhỏ
Máy trộn bê tông, cưỡng bức, tự hành, bom nằm, máy xây dựng, buồng trộn, thi công, công trình