Máy chuốt tròn (rút - tiện con song)
Đăng ngày 22-02-2012 Lúc 04:05'- 6405 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc
MÁY CHUỐT TRÒN (RÚT - TIỆN CON SONG)
Dễ sử dụng. Cơ cấu 2 tỳ, 2 đẩy tự cuốn gỗ vào ổ tiện
Cho năng suất và hiệu quả cao. Con song tròn đều, đạt độ bóng cao

Máy chuốt tròn, rút tiện con song gỗ