Bánh cày - bánh lồng máy cày
Đăng ngày 02-09-2012 Lúc 11:35'- 3364 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc
(ĐÃ HẾT HÀNG - HOẶC NGỪNG SẢN XUẤT)
                                                       

Bánh cày - bánh lồng máy cày cho máy cày một lưỡi M8, 2 lưỡi M15
Lam bánh được dập tạo hình bằng thép nguyên tấm
thép được gia nhiệt để tămg cứng và chịu mài mòn,
 Có 2 loại : + Vích to = 13 cm
                    + Vích nhỏ = 7 cm
Phù hợp với mọi loại địa hình, đồng ruộng Việt Nam

Bánh cày, bánh lồng máy cày