Bánh bừa, bánh lồng máy bừa
Đăng ngày 05-02-2013 Lúc 03:33'- 3387 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc

(ĐÃ HẾT HÀNG - HOẶC NGỪNG SẢN XUẤT)
                                                       

Bánh bừa, bánh lồng máy bừa
Bánh cày cho máy cày một lưỡi M8, 2 lưỡi M15
Lam bánh được dập tạo hình bằng thép nguyên tấm
thép được tôi và ram nhiệt luyện để tămg cứng và chịu mài mòn,
BÁNH BỪA, BÁNH LỒNG MÁY BỪA