Trục láp tàu thuỷ, trục lái tàu thuỷ
Đăng ngày 05-02-2013 Lúc 07:14'- 2940 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc
Trục láp tàu thuỷ, trục lái tàu thuỷ
Gia công, chế tạo mới, sửa chữa trục láp chân vịt, trục lái thuyền bè, tàu thủy trên dây chuyền thiết bị hiện đại
Mọi kích cỡ lớn, nhỏ, siêu trường, siêu trọng
TRỤC LÁP TÀU THỦY, TRỤC LÁI TÀU THỦY
(ĐÃ HẾT HÀNG - HOẶC NGỪNG SẢN XUẤT)