Máy cày bừa ngồi - hộp số 91
Đăng ngày 05-02-2013 Lúc 07:40'- 4600 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc
(ĐÃ HẾT HÀNG - HOẶC NGỪNG SẢN XUẤT)
                                                       

Máy cày bừa ngồi - hộp số 91 - Kiểu cày 1 một lưỡi, 2 hãi lưỡi.
Gá động cơ:  DIEZEL 8 - 10 - 15 mã lực.
Tự trọng máy:      350 kg.
Năng suất cày:    6 - 8 sào Bắc Bộ / giờ.

Phù hợp với mọi địa hình đồng bằng, miền núi, ruộng cao, khô hay trũng