Quy trình công nghệ các loại trạm trộn bê tông

Thứ sáu - 28/12/2012 06:13

Quy trình công nghệ các loại trạm trộn bê tông

Trong quá trình thiết kế trạm trộn bê tông, các kĩ sư không thể bỏ qua việc phân tích để lựa chọn cho mình một quy trình công nghệ hợp lý với nhiệm vụ thiết kế. Sau đây chúng tôi xin đưa ra 4 quy trình công nghệ điển hình cho các trạm trộn:
  • Trạm trộn bê tông cưỡng bức dạng tháp
  • Trạm trộn bê tông cưỡng bức dạng nằm ngang
  • Trạm trộn bê tông liên tục
  • Trạm trộn bê tông chu kỳ

I. TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC DẠNG THÁP

1. Sơ đồ trạm trộn :


Trạm trộn bê tông dạng tháp
Trong đó :
1-Phễu chứa và định lượng sơ bộ;
2-Tang sấy cát đá;
3-Băng gầu;
4-Thiết bị sàng;
5-Lọc và thu bụi;
6-Bồn chứa bột đá;
7-Buồng trộn;
8-Bình cân nhựa nóng ;
9-Thiết bị cân đong cát đá nóngvà bột đá.

2. Nguyên lý hoạt động
Trạm trộn dạng tháp : vật liệu từ hộp cấp liệu 1 đến tang sấy 2 . Sau khi được sấy khô để giảm độ ẩm, loại bỏ tạp chất hiện có và tăng nhiệt độ của cốt liệu . Sau đó nó được vận chuyển theo phương đứng nhờ băng tải gầu đến thiết bị sàng, để phân loại và định lượng trước khi đưa vào máy trộn cùng với bi tum và bột khoáng.

II. TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC DẠNG NẰM NGANG
1. Sơ đồ chung


1-Bồn chứa sản phẩm;
2-Thiết bị cấp bột đá;
3-Thiết bị cân đá nóng;
4-Sàng đá cát;
5-Lọc và thu bụi;
6-Phễu chứa và định lượng sơ bộ đá cát;
7- Tang sấy đá cát;
8-Thiết bị định lượng nhựa kiểu liên tục;
9- Máy trộn kiểu liên tục.

2. Nguyên lý hoạt động
Ngược lại dạng tháp , dạng nằm ngang : vạt liệu sau khi được đưa vào tang sấy được vận chuyển lên sàng để phân loại , sau đó từ mặt đất chúng lại được vận chuyển lên máy trộn với bi tum và bột đá.

III. TRẠM TRỘN BÊ TÔNG LIÊN TỤC
1. Sơ đồ trạm trộn

Trạm trộn bê tông liên tục
1-Phễu chứa vật liệu; 2-Thiết bị cấp liệu và định lượng sơ bộ; 3-Băng gầu nguội; 4-Tang sấy; 5-Buồng đốttang sấy; 6-Máy dẫn vật liệu nóng vào chân băng gầu nóng; 7-Băng gầu nóng số 1; 8-Thiết bị thu bụi; 9-Phễu chứa vật liệu nóng; 10-Sàng phân loại; 11-Băng gầu nóng số 2; 12-Thiết bị cung cấp nhựa; 13-Tang trộn; 14-Cửa xả bê tông nhựa; 15-Thiết bị định lượng vật liệu liên tục; 16-Thiết bị dẫn bụi vào chân băng gầu nóng.

2. Nguyên lý hoạt động
Vật liệu cát, đá dăm các cỡ được đưa vào phễu 1 để xuống thiết bị cấp liệu và định lượng sơ bộ 2, rồi chuyển liên tục vào băng gầu 3 để đưa vật liệu vào tang sấy 4, vật liệu được rang sấy nhờ buồng đốt 5 sau khi đạt nhiệt độ quy định được máng dẫn 6 và băng tải gầu nóng 7 vận chuyển đến sàng phân loại 10 tại đây sàng phân ra 3 cỡ hạt .Mỗi ngăn phễu 9 chứa một cỡ hạt ngăn thứ 4 chứa bột đá. Từ ngăn phễu chứa này các vật liệu được đổ vào thiết bị định lượng liên tục 13 nhờ băng gầu nóng 11 . Nhựa được bơm liên tục vào tang trộn 13 nhờ thiết bị cấp nhựa 12 . Sau khi trộn đạt yêu cầu đổ ra cửa xả 14 .dùng thiết bị thu bụi 8 để lắng bụi lại ,bụi này lắng đọng sẽ tháo vào thiết bị 16 để đổ vào băng gầu 7 đưa lên sàng 10 sau đó theo cỡ hạt mà để vào ngăn phễu 9 .Phần khói và bụi nhỏ sẽ theo quạt hút và ống khói thải ra ngoài trời.

IV. TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CHU KÌ
1. Sơ đồ trạm trộn

Trạm trộn bê tông chu kì
1-Phễu cấp liệu nguội; 2-Thiết bị định lượng sơ bộ; 3-băng vận chuyển; 4-Tang sấy; 5-Buồng đốt; 6-Các xy lô; 7- Thiết bị thu bụi; 8-Băng gầu nóng; 9- Sàng phân loại; 10-Kho chứa phụ gia; 11-băng gầu phụ gia; 12-Phễu cân; 13-Thùng trộn; 14-Thiết bị định lượng nhựa; 14-Thiết bị chuyển bê tông nhựa; 16-Xe vận chuyển; 17-Thiết bị cấp nhựa.

2. Nguyên lý hoạt động

Cát đá từ kho bãi được máy bốc xúc đưa vào các ngăn phễu cấp liệu 1, mỗi ngăn chứa một loại vật liệu riêng biệt .Phía dưới mỗi phễu có gắn thiết bị định lượng sơ bộ vật liệu , vật liệu sẽ rơi xuống máng cấp liệu 2 trước khi đưa vào băng chuyền 3 rồi đưa lên thùng sấy vật liệu 4. Ở đây vật liệu cát đá, đá dăm được rang sấy đến nhiệt độ 200- 220C nhờ ngọn lửa ở buồng đốt 5. Hơi nóng sau khi đã đi từ đầu này sang đầu kia của thùng sấy sẽ đi vào các thiết bị thu bụi 7 và các xi lô 6 trước khi được thải ra ngoài không khí. Bụi được thu lại ở các thiết bị 6 và 7 nếu khong chứa hạt sét có tính cơ lý thích hợp sẽ được đưa về thùng bột đá để sử dụng lại . Vật liệu đá dăm các cỡ và cát sau khi được rang nóng đến nhiệt độ 200-220C sẽ theo gầu nóng 8 đưa vào máy sàng 9 .Tại đay , máy sàn phân loại ra 3 cỡ hạt . Mỗi cỡ hạt sẽ rơi xuống một ngăn tương ứng của thùng chứa . Bột đá được chuyển từ kho chứa phụ gia 10 đến một ngăn riêng của thùng chứa nhờ băng gầu 11. Dưới các ngăn của thùng chứa là các thiết bị cân đong 12 .Tại đây , các hỗn vật liệu lại được cân đong theo đúng tỷ lệ quy định của hỗn hợp bê tông nhựa và rồi được đưa vào thùng trộn 13. Nhựa sau khi được đun nóng đến nhiệt độ 160-165C ở thiết bị nấu nhựa 17 , qua ống dẫn và bơm , nhựa được bơm và định lượng lại tại thiết bị định lượng 14 rồi bơm vào thùng trộn . Hỗn hợp đá, cát , bột đá(hoặc có thêm phụ gia) được t